[rev_slider_vc alias=”nieuw”]

OPTIMAL BALANCE

De balans tussen het persoonlijke en organisatiebelang; een bijzonder dilemma! 

Organisaties willen talent behouden en verwachten naast loyaliteit ook steeds meer flexibiliteit. Alles beweegt, organisaties veranderen voortdurend omdat ze gelijke tred willen houden met de kerndoelstelling; anticiperen op wat de klant vraagt en verwacht.

BURN-OUT Preventie
Programma

Manage Your Work, Manage Your Life

In vrijwel alle situaties waarin de eerste verschijnselen van de Burn-out zich aandienen,is er sprake van zowel mentale als fysieke ‘moeheid’.Maas OCD richt zich met name op het mentale aspect in relatie tot de functie, rol en organisatiecontext.

Ondernemers Dilemma

Veel ondernemers staan voor een principiële, vaak langer uitgestelde keus waarbij zij zichzelf de vraag stellen ‘stoppen of doorgaan

Veel ondernemers staan voor een principiële, vaak langer uitgestelde keus waarbij zij zichzelf de vraag stellen ‘stoppen of doorgaan’. In beide situaties is het tevens de vraag ‘hoe dan?’ met meteen daaropvolgende de vraag ‘maar wil ik dat wel!?’.

Loopbaan Doorstart
Programma

Het programma start met een ontwikkelingsgericht assessment programma naar de MaasOCD kwaliteitsstandaards

Alles is tegenwoordig in beweging, markten, organisaties en daarvan afgeleide rollen/functies en prestatie indicatoren. Het komt dan ook met de regelmaat van de klok voor dat functies aan nieuwe eisen gekoppeld worden.

Gender Management

Hoewel we de ontwikkelingen om meer vrouwen in management te stimuleren op de voet volgen, zijn wij vooral gesprekspartner voor de vrouwelijke manager en leider bij haar persoonlijke ontwikkelingsproces.Vrouwen stromen pas..

Manager Groei
Programma

Management Development,Manager Groei Programma

Het Manager Groei Programma is vooral gericht op het ‘toepassen’ van verworven inzichten en vaardigheden. Het is geen cursus, het is veel meer dan dat. De eigen rol en context, evenals de persoonlijke competenties, nemen tijdens het programma een centrale plaats in.