Work-life Balance

Behoudt de regie over je eigen situatie, te belangrijk om deze uit handen te geven;
self-, stress- en  leisure-management.

Manage Your Work, Manage Your Life

Manage Your Work, Manage Your Life

Als je in deze hectische tijd geen eigen keuzes maakt, is het alternatief dat je geleefd wordt. Dat geldt voor iedereen op alle niveaus, het betreft zowel zakelijk als privé.
Uit een recente studie op het niveau van senior executives kwam naar voren dat het vinden van de juiste balans tussen werk en privé geen eenvoudige zaak is. Ook al wil je graag, de waan van de dag kan altijd roet in het eten gooien. Het streven naar een goede work-life balans staat volgens de executives gelijk aan het maken van bewuste keuzes. Het besluiten wanneer, hoe en in welke mate je je conformeert aan wat jouw werk- en privé situatie van je vraagt, blijft een voortdurende mindset.

De laatste 10 jaar worden wij in toenemende mate benaderd met behoefte aan advies, waarbij de kern wordt weergegeven in de volgende uitspraak:

‘ik vind het steeds lastiger mij voor mijn werk op te laden, ik mis het plezier en rust om naar mijn werk te gaan’.

Na aardig wat maatwerk verricht te hebben, hebben wij de kern daarvan vastgelegd in een tweetal programma’s:

Burn-out Preventie Programma
Stop & Reflect

Career Development

Kies het doel wat bij jouw ambitie en mogelijkheden past, denk in oplossingen en hoe deze te realiseren.

Career Development

Jaren geleden werd gepleit voor ‘education permanente’. Dat wil zoveel zeggen als, ‘sta niet stil in je ontwikkeling, anders haalt de tijd jou in’.
De klemtoon lag destijds vooral op kennis en vaardigheid verrijking. In deze tijd is je marktwaarde en inzetbaarheid minstens even belangrijk.
Op de arbeidsmarkt is meer dan ooit alles in beweging, wat voorlopig zo zal blijven. Helaas ondervinden veel 50 plussers dat de loyaliteit van
een organisatie waarvoor ze jaren hebben gewerkt, nauwelijks tot niets waard is. Zaak om zelf regelmatig stil te staan bij de balans in wat je leuk vindt
en wat je te bieden hebt.
Langere tijd lag de nadruk op doorgroei, waarbij positieverbetering en groei in salaris vanzelfsprekend waren.
In deze tijd groeit de groep waarvoor behoud van werk het meest belangrijk is, ook al betekent dat in feite demotie.
Vroeger een schande, in toenemende mate realiteit en meer kans dat je tot je 67e plezier in het werk blijft houden.

Onze bijdrage aan dit thema zijn gebundeld in twee programma’s:

Loopbaan Doorstart Programma
Career scan

Management Development

Te weinig tijd om in je rol te groeien en ervaring op te doen? Tijd voor een ervaring acceleratieslag.

Career Development

‘Pas als je je bewust bent van je eigen schaduw, kun je er overheen stappen!’

Oude vertrouwde loopbaanpaden worden steeds schaarser. Volgde je jaren terug bijvoorbeeld de KMA dan was het gegarandeerde eindpunt Luitenant-kolonel (overste).
Onze assessmentroots liggen in het Amro kaderprogramma uit de jaren 80, waarbij het referentiepunt lag op een stevige Kantoordirecteur rol.
Afhankelijk van je talenten was de weg korter of langer, je diende ervaring op te doen en tijd te nemen voor persoonlijke reflectie.

De ambitieuze dertiger en veertiger wil grote stappen maken, de motivatie is veelal maximale onafhankelijkheid. Dit geldt (helaas) meer voor mannen dan vrouwen.
Vrouwen willen er vaal maximaal zeker van zijn dat ze een nieuwe zwaardere positie aankunnen (en leuk vinden). In toenemende mate zien wij jonge managers
doorstromen zonder veel praktische- en levens ervaring. Op sommige supertalenten na, gaat dit nogal eens mis. Zo is het geen verrassing meer als men enkele jaren
achter elkaar van zowel positie als organisatie wijzigt. Niet goed voor de persoon, omdat deze niet de tijd neemt/krijgt van falen te leren of succes te relativeren.
Wij zijn van mening dat je pas goed bent als manager als je weet wat je niet kan en hoe daar vervolgens mee om te gaan.

Via een tweetal programma’s ondersteunen wij talenten om een ervaring inhaalslag te maken:

Ervaring Acceleratie Programma
Manager Groei Programma

Ervaring Acceleratie Programma – Manager Groei Programma

Management Development,Manager Groei Programma

Het Manager Groei Programma is vooral gericht op het ‘toepassen’ van verworven inzichten en vaardigheden. Het is geen cursus, het is veel meer dan dat. De eigen rol en context, evenals de persoonlijke competenties, nemen tijdens het programma een centrale plaats in.

Lees verder

Ondernemersdilemma – Phd Competence Assessment

Veel ondernemers staan voor een principiële, vaak langer uitgestelde keus waarbij zij zichzelf de vraag stellen ‘stoppen of doorgaan’. In beide situaties is het tevens de vraag ‘hoe dan?’ met meteen daaropvolgende de vraag ‘maar wil ik dat wel!?’.

Lees verder