Career Development

Jaren geleden werd gepleit voor ‘education permanente’. Dat wil zoveel zeggen als, ‘sta niet stil in je ontwikkeling, anders haalt de tijd jou in’.
De klemtoon lag destijds vooral op kennis en vaardigheid verrijking. In deze tijd is je marktwaarde en inzetbaarheid minstens even belangrijk.
Op de arbeidsmarkt is meer dan ooit alles in beweging, wat voorlopig zo zal blijven. Helaas ondervinden veel 50 plussers dat de loyaliteit van
een organisatie waarvoor ze jaren hebben gewerkt, nauwelijks tot niets waard is. Zaak om zelf regelmatig stil te staan bij de balans in wat je leuk vindt
en wat je te bieden hebt.
Langere tijd lag de nadruk op doorgroei, waarbij positieverbetering en groei in salaris vanzelfsprekend waren.
In deze tijd groeit de groep waarvoor behoud van werk het meest belangrijk is, ook al betekent dat in feite demotie.
Vroeger een schande, in toenemende mate realiteit en meer kans dat je tot je 67e plezier in het werk blijft houden.

Onze bijdrage aan dit thema zijn gebundeld in twee programma’s:

– Loopbaan Doorstart Programma
– Career scan