Competence assessment voor PhD kandidaten

Dit programma is bedoeld voor de startende promovendi. Een kort psychologisch onderzoek en een zelfassessment vragenlijst, vormen de basis voor een intensieve dialoog.

Het doel is tweeledig:

  • de promovendus wordt zich bewust van diens valkuilen die, mede als gevolg van de persoonlijke stijlcomponenten, in het 4 jarig project besloten liggen.
  • de supervisoren krijgen een helder beeld van waar zij extra kunnen of moeten bijdragen om de slagingskans van de promovendi te maximaliseren.

Aan het programma nemen regelmatig zowel Nederlandse als anderstalige promovendi deel :  https://crs.wur.nl/Courses/Details/49

Postdoc Programma

Postdocs wordt ook wel de vergeten groep genoemd. Nadat men succesvol gepromoveerd is, kan men postdoc worden. Een deel kan doorstromen naar het hoogleraar- of docentschap. Het grootste deel moet na een periode van maximaal 4 jaar uitkijken naar een carrière buiten de universiteit.

Het postdoc programma ondersteunt de postdoc bij het reflecteren op de eigen mogelijkheden en onmogelijkheden met als doel de juiste carrière doorstart te realiseren. Daarnaast kan de postdoc profiteren van ons netwerk via een gerichte procesverkenning.

MaasOCD is samen met externe partners bezig een traject op te zetten om postdocs te bemiddelen naar voor hen geschikte organisaties.

Daar waar de ondernemer voorheen een succesvol bedrijf eenvoudig kon verkopen, is dit in veel gevallen minder gemakkelijk geworden. Door de crisis zijn veel bedrijven qua omzet en personeel ‘gekrompen’. De waarde van het bedrijf is vaak verminderd en het lijkt beter de verkoop uit te stellen. Doorgaan betekent dan in veel gevallen investeren in nieuwe productmarkt combinaties, maar ook in personeel. Dat legt tegelijkertijd druk op de eigen rol en bijdrage van de ondernemer zelf.

Ons ondernemersprogramma biedt de ondernemer de mogelijkheid om intensief stil te staan bij wat nu precies het probleem is en wat zinvolle maatwerk oplossingen zijn.