Gender Management & Leadership

Hoewel we de ontwikkelingen om meer vrouwen in management te stimuleren op de voet volgen (zie: http://www.afaemme.org), zijn wij vooral gesprekspartner voor de vrouwelijke manager en leider bij haar persoonlijke ontwikkelingsproces. Vrouwen stromen pas door als zij hun management- en leiderschapsrol leuk blijven vinden. Hoewel recent onderzoek aantoont dat vrouwen geen betere of slechtere managers en leiders zijn dan mannen, is er wel een duidelijk verschil in wat vrouwen en mannen motiveert in het uitvoeren van hun rol.

Intercultural Leadership

Wij zijn regelmatig gesprekspartner voor de Nederlandse professional die personen van diverse culturen moet beïnvloeden. Hetzelfde geldt voor de allochtone professional die te maken krijgt met Nederlandse professionals. Wij hebben door de jaren heen ervaren dat in elke cultuur soortgelijke types vertegenwoordigd zijn. Zo zijn er dominante én gevoelige Chinezen. Het verschil zit hem in de daaruit voortvloeiende gedragspatronen en wederzijdse percepties.

Mentoring Expats

Als expads zich in Nederland vestigen dan kunnen zij tegen dezelfde zaken aanlopen als bij Intercultural Leadership. Wij kijken samen met hen in de spiegel van hun eigen gedrag, opstelling en motivatie en laten zien welke invloed daarvan uitgaat op Nederlanders.
Ook het thuisfront heeft naar onze mening aandacht nodig om de Optimal Balance te vinden.

Als de expad partner het niet naar haar of zijn zin heeft, dan kan dat een stevige stressgever zijn. Wij beschikken over een database van ervaringsdeskundigen die op dit gebied op een praktische en professionele wijze bijdragen.