Tot en met de derde dimensie
De Organisatiecontext

Onze aanpak van assessmentonderzoek heeft nog steeds dezelfde basis zoals deze ooit bedoeld is; het voeren van een intensieve dialoog met als doel de deelnemer te inspireren tot bewustwording en ontwikkeling. Het is dan ook niet voor niets het startpunt van onze programma’s, waaronder coaching.

De dialoog bestrijkt drie dimensies;

  • de ‘ik’ rol (drijfveren, persoonlijke balans)
  • inzicht en vaardigheid (basisniveau, ervaring, potentiële kwaliteiten)
  • de derde dimensie; hoe manifesteert men zich binnen de organisatiecontext.

Met welke rol indentificeert men zich? (leiderschaps- en management-identificatie). Hoe bewust denkt en handelt men vanuit een rol, of blijft men de ‘ik’-rol als vertrekpunt nemen?
Waar kan het beter zonder geweld te doen aan dimensie 1 & 2 (‘je hoeft geen andere mens te worden om iets op een andere wijze aan te pakken’).

Meer over