Alles is tegenwoordig in beweging, markten, organisaties en daarvan afgeleide rollen/functies en prestatie indicatoren. Het komt dan ook met de regelmaat van de klok voor dat functies aan nieuwe eisen gekoppeld worden, waaraan de functiehouder niet meer voldoet. Veel organisaties realiseren zich dat de werknemer jarenlang tot de ruggengraat van de organisatie heeft behoord. Reden om de mogelijkheid te onderzoeken welke investering nodig is om de medewerker en diens ervaring te behouden en hem/haar toch flexibel in te zetten.

Daarbij spelen twee vragen:

  • Welke inspanning is nodig om de medewerker gelijke tred met de bestaande functie te laten houden?
  • Als dat niet of te weinig het geval is, welke doorstart biedt goede kansen en wat is daarvoor nodig?

Het Loopbaan Doorstart Programma is bedoeld voor degene;

  • bij wie stilstand of achteruitgang dreigt als gevolg van veranderende functie-eisen en/of wijziging in rollen.
  • bij wie de vervolg carrièrestap nog niet helder is en bij wie dus een ‘loopbaan doorstart’ in gang moet worden gezet
  • die in een alternatieve functie snel adequaat dient te functioneren, waarbij het ‘borgen’ van persoonlijke leerdoelen essentieel is.

Het programma start met een ontwikkelingsgericht assessment programma naar de MaasOCD kwaliteitsstandaards. Daarna volgt een maatwerkgericht coaching traject om de medewerker in diens ‘doorstart’ te begeleiden.

Meer over het Loopbaan Doorstart Programma