Het Manager Groei Programma is vooral gericht op het ‘toepassen’ van verworven inzichten en vaardigheden.
Het is geen cursus, het is veel meer dan dat. De eigen rol en context, evenals de persoonlijke competenties, nemen tijdens het programma een centrale plaats in.

Het programma is bedoeld voor de manager die zijn of haar leiderschaps- en procesvaardigheden wil aanscherpen.

Het programma bestaat uit 3 onderdelen:

 • een persoonlijk ontwikkel assessment volgens de MaasOCD standaards
 • drie workshops
 • drie persoonlijke coachgesprekken

Het programma is een coproductie van Maas OCD en Power CTA

Meer over het MGP

Het Manager Groei Programma
Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en adviesen Maas Organisation & Career Development
Management wordt leiderschap.
Het Manager Groei® Programma is een intensief individueel trainingsprogramma dat zijn nut door de jaren heen heeft bewezen. Het biedt de deelnemers een krachtige ondersteuning bij het ontwikkelen van leiderschap. Tegelijk geeft het een impuls aan hun persoonlijke ontwikkeling.
Focus van het programma is gericht op het begrijpen en goed invullen van de eigen rol en op het medewerkers in hun rol krijgen.
Dit programma biedt organisaties de kans te investeren in de ontwikkeling van hun leidinggevenden en met als oogmerk het versterken van resultaatgerichtheid en bedrijfsbinding. Deelnemers zijn afkomstig uit heel verschillende bedrijfssituaties. Dit wordt door de deelnemers als positief en stimulerend ervaren. Het biedt de mogelijkheid om elkaar feedback te geven en om van elkaar te leren. De in het programma gebruikte trainingsmethoden zijn herkenbaar en levensecht. Ze zijn ontleend aan de dagelijkse managementpraktijk. Leiderschap krijgt voor een aanzienlijk deel vorm via gesprekken. Daarom oefenen de deelnemers in het voeren van lastige gesprekken met een hoog realiteitsgehalte, maar ook in het leiden van vergaderingen en teambijeenkomsten.

Een individueel programma op maat
Het Manager Groei® Programma is opgebouwd uit 3 elkaar aanvullende onderdelen.
1. Ontwikkelingsassessment.
Het persoonlijk ontwikkelingsassessment omvat 3 dagdelen. Het laat zien waar de kwaliteiten en doorgroei-mogelijkheden van de deelnemer liggen. Deze worden in een terugkoppelingsbijeenkomst grondig doorgesproken. Duidelijk wordt in hoeverre de deelnemer zich daarvan bewust is. Deze ontvangt van het assessment een indringende schriftelijke rapportage, aangevuld met een ontwikkeladvies. Daaruit worden persoonlijke leerdoelen afgeleid waarmee de deelnemer in het vervolg van het programma aan de  slag gaat.

2. Groepsbijeenkomsten
Leren gaat door inzicht opbouwen en door oefenen en experimenteren met anderen. In drie groepsbijeenkomsten van 5 dagdelen worden uiteenlopende managementsimulaties gebruikt om verschillende leiderschapsstijlen te ervaren en om daarmee te oefenen. Tijdens de oefeningen krijgt de deelnemer feedback. Iedere deelnemer brengt haar of zijn persoonlijke ervaringen en de eigen werkpraktijk in. Dit levert een hoog leerrendement op.

3. Coaching
De persoonlijke begeleiding bestaat uit 3 coachgesprekken van 2 à 3 uur. In deze gesprekken wordt nader vorm gegeven aan de persoonlijke ontwikkelingsdoelstellingen. Doel is het bereiken van concrete resultaten, in relatie tot de gestelde leerdoelen.


Inzicht en vaardigheden

1. Zelfinzicht
Leren begint met zelfinzicht: De eerste vraag is: Waar ben ik goed in en wat wil ik anders of beter aanpakken? Even belangrijk is te weten: Hoe ga ik te werk en hoe reageert mijn omgeving op mijn aanpak? Het assessment geeft je een beeld van jezelf, hoe je zaken doet, hoe je mensen beinvloedt, wat je ermee bereikt en welke effecten en gevoelens dat bij anderen oproept. Het terugkoppelingsgesprek is vooral bedoeld je hiervan bewust te maken. Daarnaast krijg je advies over hoe je de impact van je optreden kunt vergroten.

2. Werkgedrag in de praktijk
Als leidinggevende heb je dagelijks te maken met gedrag. De kunst is effectief om te gaan met je eigen gedrag en dat van anderen. Het Power gedragsmodel is een inzichtelijk en praktisch hulpmiddel dat je helpt gedrag van jezelf en van anderen te herkennen en te interpreteren. Om jezelf beter te leren kennen maak je met behulp van zelfbeoordeling.nl je eigen gedragsprofiel. Je gaat zien waar bij jezelf en bij anderen gevoeligheden en mogelijkheden liggen.

3. Ontwikkelen van leiderschap
Als leidinggevende zet je medewerkers in hun rol. Het betekent duidelijk zijn over de resultaat-
verwachtingen en over de doelstellingen die je wilt realiseren. Dat stelt eisen aan je vaardigheden op het gebied van gespreksvoering en coaching. In het programma krijg je tal van praktijksituaties aangeboden. Met behulp van levendige, realistische, interactieve rollenspellen oefen je al doende leiderschaps-vaardigheden. Ook krijg je slimme concepten aangereikt die je helpen om zaken die je graag wilt realiseren gemakkelijker voor elkaar te krijgen.

4. Omgaan met hogere echelons
De werkrelatie met je baas is cruciaal. Niet alleen omdat je van hem of haar afhankelijkbent. Dat is wederzijds. De kwaliteit van de werkrelatie bepaalt de ruimte die je krijgt om zelfstandig te werken en om voorstellen en initiatieven geaccepteerd te krijgen. Als onderdeel van het programma krijg je tips en praktische adviezen hoe je een productieve werkrelatie met je leidinggevende kunt onderhouden. Je leert haar of zijn werkwijze te herkennen, ermee om te gaan en rekening te houden met haar of zijn situatie.

5. Samenwerken met collega’s
Vaak heb je collega’s nodig om je doelen te bereiken. Samenwerken is dan belangrijk. Je weet dat er belangen en gevoeligheden kunnen zijn die de samenwerking in de weg kunnen staan. Soms krijg je te maken met politiek en positiespel. Ook al wil je er niet aan mee doen, je moet er wel mee om kunnen gaan. Door inzicht te verkrijgen in de dynamiek van samenwerkingsprocessen leer je signalen uit de omgeving te herkennen en te gebruiken om de gewenste samenwerking tot stand te brengen.

6. Omgaan met externe relaties
Met externe relaties werk je samen omdat je daar beiden voordeel aan ontleent. Vaak ben je van
klanten of opdrachtgevers afhankelijk. De kunst is een vruchtbare werkrelatie met hen tot stand te brengen. Je verplaatsen in de belangen en afwegingen van de ander is de beste manier om je eigen belang te dienen.Je oefent is het realiseren van win-win relaties.

7. Leiden van een team
Een vergadering voorzitten, een team of werkgroep leiden, is een belangrijke aspect van je werk. Het gaat erom te bereiken dat iedereen meedoet. Samenspel binnen het team bepaalt immers het eindresultaat.Het beste uit je team haal je als het je lukt ieders persoonlijike kwaliteiten aante spreken en in te zetten.Dit oefen je in praktische teamspelsituaties.


Gebundelde ervaring
Gebruikmakend van beider kennis en ervaring op het terrein van leiderschapsontwikkeling, training en coaching hebben Power CTA en Maas OCD het Manager Groei® Programma ontwikkeld en in de loop der jaren verder uitgebouwd, op basis van de nieuwste inzichten over leiderschap.
Later is daar ook de ervaring van het adviesbureau Human Performance aan toegevoegd.

De adviseurs van Power CTA en Human Performance werken inmiddels al weer vele jaren samen. Zij profileren zich in de markt op het terrein van (self)assessment, gedragsverandering en veranderingsmanagement. Daarnaast zijn zij professionals in het coachen en trainen van managers in leiderschap. In hun praktijk maken zij veel gebruik van rollenspellen, managementconcepten, selfassessmenttools en diagnose-instrumenten. Hun kracht is dat zij mensen in beweging brengen en hen slimmer en beter maken, door hun vanzelfsprekende persoonlijke benadering.

De adviseurs van Maas OCD behoren tot de pioniers die assessment in Nederland hebben geïntroduceerd. Kenmerkend voor hun aanpak is dat zij zich richten op de persoonlijke werkstijl van kandidaten en deze als uitgangspunt nemen voor hun adviezen. Waar het hen om gaat is het bieden van praktische handvatten voor persoonlijke effectiviteit, in lijn met de potentiële mogelijkheden van kandidaten.

De adviseurs die het Manager Groei® Programma begeleiden beschikken over de ervaringsachtergrond en de persoonlijke senioriteit om zich te kunnen inleven in de werksituatie en levensfase van de deelnemers.

 • Doelgroep
  Leidinggevenden met enkele jaren ervaring in een lijn- of stafpositie, of leidinggevenden die behoefte hebben aan een opfrisprogramma. Maar ook directeur/eigenaren van mddelgrote ondernemingen die willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en hun managementvaardigheden.
 • Groepsgrootte
  Maximaal 10 deelnemers, bij voorkeur afkomstig uit verschillende organisaties, zowel profit als non-profit.
 • Opbouw van het programma
  intakegesprek persoonlijk assessment van 3 dagdelen stimulerend adviesgesprek als onderdeel van het assessment drie groepsbijeenkomsten van 5 dagdelen onder leiding van 2 coaches/adviseurs on line selfassessment voor het meten van het persoonlijk gedragsprofiel drie coachgesprekken van 2 à 3 uur dossier met diagnose- en werkmateriaal


Informatie en aanmelding
Het Manager Groei® Programma van Power CTA en MaasOCD
Zielhorsterweg 55 – 3813 ZX Amersfoort – telefoon 033 4756688