Veel ondernemers staan voor een principiële, vaak langer uitgestelde keus waarbij zij zichzelf de vraag stellen ‘stoppen of doorgaan

Veel ondernemers staan voor een principiële, vaak langer uitgestelde keus waarbij zij zichzelf de vraag stellen ‘stoppen of doorgaan’. In beide situaties is het tevens de vraag ‘hoe dan?’ met meteen daaropvolgende de vraag ‘maar wil ik dat wel!?’.

Daar waar de ondernemer voorheen een succesvol bedrijf eenvoudig kon verkopen, is dit in veel gevallen minder gemakkelijk geworden. Door de crisis zijn veel bedrijven qua omzet en personeel ‘gekrompen’. De waarde van het bedrijf is meestal verminderd en het lijkt beter de verkoop uit te stellen. Doorgaan betekent dan in veel gevallen investeren in nieuwe product-markt-combinaties, maar ook in personeel. Dat legt tegelijkertijd druk op de eigen rol en bijdrage van de ondernemer zelf.

Ons ondernemersprogramma biedt de ondernemer de mogelijkheid om intensief stil te staan bij wat nu precies het probleem is en wat zinvolle maatwerk oplossingen zijn.

Door de remmende kracht van de economie en een voortschrijdende leeftijd heeft vrijwel elke ondernemer de laatste jaren naar binnen gekeken. Voor een deel omdat het vasthouden van de markt én kostenreductie alle aandacht vroegen. In veel situaties leverde dat de ondernemer een heel onrustig en ongelukkig gevoel op; ‘Ga ik met deze mensen de oorlog winnen? Mijn Sales Manager, hoe goed is hij eigenlijk? En, hoe staat het met mijn Controller, is hij ooit wel bij de les geweest? Mijn Projectleider…. Oh, en dan Jan, die heeft de laatste tijd problemen!
Ik heb hem het werk van twee ontslagen medewerkers gegeven, de vraag is hoe lang hij het nog trekt’.

De energie vloeit weg, het kost moeite weer ‘ouderwetse inspiratie op te doen’. Niet zelden steekt impulsieve boosheid de kop op. Wat ondernemers zelden doen, treedt ineens in alle hevigheid op, reflectie op zichzelf:

‘Ik heb wel heel erg hard gewerkt, maar wat kan ik zelf eigenlijk? Feitelijk doe ik alle klantencontacten. Ik heb daar minder plezier in, al dat het rijden en dat reizen. Ik word een dagje ouder. Als ik verder ga, wat geeft mij dan weer energie? Wil ik dat eigenlijk allemaal wel? Wordt het langzamerhand niet eens tijd om te stoppen? Moet ik het bedrijf aan mijn kinderen gaan overdragen of verkopen aan een andere partij? Zijn mijn kinderen er überhaupt toe te staat om mijn bedrijf te runnen, of bepaalde mensen uit mijn team? Moet ik daarna trouwens mijn tijd thuis door gaan brengen? Ik word alleen al moe bij de gedachte. Moet ik gaan herstructureren? Valt er nog een nieuw bedrijfsplan te bedenken? Een fusie, is dat een optie? Laatst dacht ik nog aan een bedrijf in afgeslankte vorm. Is dat wat wel/geen goed idee? Eigenlijk zou ik, gezien de krimpende markt, moeten gaan kiezen voor een desinvesteringsprogramma en onderdelen van het bedrijf gaan afstoten. Kan ik na de verkoop van het bedrijf nog een heel andere start-up gaan maken? Dat geeft me misschien wel weer nieuwe energie. Een risico is het trouwens wel. Het kan ook tegenvallen en dan ben ik nog verder van huis. Wat moet ik eigenlijk met mijn leven?’.

Een stevig dilemma, waar heel veel ondernemers zich na verloop van tijd voor gesteld zien. De ondernemer voelt zich meer en meer gevangen in het bedrijf dat hij zelf heeft opgezet. Van zijn oorspronkelijke pioniersmentaliteit en gevoel van vrijheid is weinig meer over. Aan alle kanten wordt er aan hem getrokken en het voelt alsof hij continu geleefd wordt door anderen. Vraag is hoe het verder moet met zijn bedrijf, met zijn thuisbasis, collega’s, ondergeschikten en met zakelijke netwerk. De ‘Worklife Balance’ lijkt volledig zoek. De ‘Stop en Reflect’ fase is aangebroken. Centraal staan vragen als ‘Hoe krijg ik de transactie op orde tussen mezelf en mijn zakelijke context?’ en ‘Hoe kom ik persoonlijk in balans?’. Nieuwe prioriteiten moeten worden gesteld, de vraag is welke.

Wat kunnen wij voor de ondernemer betekenen?

De ondernemer profiteert van onze ervaring. De direct aan de MaasOCD verbonden consultants hebben een psychologische achtergrond en hebben jarenlange ervaring opgedaan met het werken in en het adviseren van bedrijven, managers en ondernemers.

In het midden- en kleinbedrijf hebben wij meerdere opvolgingsprojecten begeleid. De laatste jaren zijn wij actief betrokken geweest bij het revatiliseren van bedrijven die onder krediettoezicht van banken stonden. Wij zijn verbonden met partijen die door de bank verkozen zijn om voor een bepaalde periode als mentor voor de bedrijfsvoering op te treden. Gezamenlijk hebben we een aantoonbaar succes bereikt. Als dat de ondernemer dient dan betrekken wij onze partners bij het oplossen van problemen en het maken van keuzes.