“Gelijkwaardig gesprekspartner”

Wij zijn een team van senior adviseurs die bedrijfservaring combineren met een gedragswetenschappelijke achtergrond.
Daarmee spreken wij niet alleen de taal van degene die wij ondersteunen, het verhoogt ook de acceptatie van onze adviezen. Doel is gelijkwaardig gesprekspartner te zijn op zowel tactisch operationeel als strategisch niveau.

Een deel van onze consultants is geregistreerd NIP psycholoog Arbeid & Organisatie. Het bureau hanteert de NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) code. Dat betekent vooral dat de integriteit gewaarborgd is voor zowel deelnemer als organisatie.

Maas OCD

Organisation & Career Development
Bezoekadres :
Zielhorsterweg 55 , 3813 ZX Amersfoort
Telefoon: 033-4756688
Contact ons